Ενδεικτικά έργα

Παρακολούθηση βημάτων εκτέλεσης έργου.
Διαχείριση κατάστασης διαδικασιών έργων.
Έλεγχος υποχρεωτικών βημάτων διαδικασίας (Wizard)
Παρακολούθηση και καταμερισμός εργασιών.
Καταγραφή αναγκών έργου και συγχρονισμός με τα βήματα εκτέλεσης του.
Παραγωγή δυναμικών πεδίων (Custom Fields)
Παρακολούθηση έργων με βάση τον χρόνο παράδοσης.
Ιχνηλάτηση κινήσεων χειριστή εφαρμογής
Κατηγοριοποίηση και προβολή εγγράφων (Document Manager)