07 Ιανουαρίου 2020
Intranet Πλατφόρμα πλήρους εμπορικής διαχείρισης, κοστολόγησης προϊόντων και διαχείρισης αποθήκης με ταυτόχρονη ενημέρωση website ηλεκτρονικού καταλόγου για εταιρεία εισαγωγής και διανομής ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών.
Intranet Πλατφόρμα πλήρους εμπορικής διαχείρισης, κοστολόγησης προϊόντων και διαχείρισης αποθήκης με ταυτόχρονη ενημέρωση website ηλεκτρονικού καταλόγου για εταιρεία εισαγωγής και διανομής ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών.
Β2Β, CRM, Εμπορική Διαχείριση

Intranet Πλατφόρμα πλήρους εμπορικής διαχείρισης, κοστολόγησης προϊόντων και διαχείρισης αποθήκης με ταυτόχρονη ενημέρωση website ηλεκτρονικού καταλόγου για εταιρεία εισαγωγής και διανομής ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών.

Κατηγορία

Cloud Application

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Desktop & Mobile Compatible

Ειδικά

Διασύνδεση με eCatalogue, Printing System

Υλοποίηση

Επιτυχής εφαρμογή ενός Εργαλείου Cloud B2B που είναι πλήρως προσαρμοσμένο και επεκτάσιμο. Αυτό το εργαλείο παρέχει ακριβείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που οδηγούν σε γρηγορότερη επιλογή προϊόντων στις παραγγελίες με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Προηγούμενα προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια, την αποθήκευση και το υψηλό λειτουργικό κόστος δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα.

Το Element είναι ο Έμπιστος Σύμβουλος Τεχνολογίας’ και το Προσαρμοσμένο Σύστημα ERP με ενσωμάτωση cloud υποδομής.

Προκλήσεις

Με τη συνεχή ανάπτυξη των επιχειρήσεων κατέστη σαφές ότι έπρεπε να ενημερώσουν την υποδομή τους στην πληροφορική, για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να διατηρήσουν τις επιχειρηματικές τους επεκτάσεις.

Η άμεση πρόκληση ήταν ότι χρειάζονταν ένα εργαλείο που θα μπορούσε να παρέχει στην ομάδα τεχνικών – συνεργατών τους πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το απόθεμα και τις τιμές για να μεγιστοποιήσουν τις παραγγελίες και την αγορά ειδών. Η πολυπλοκότητα της πρόκλησης ήταν ότι όλοι οι συνεργάτες είχαν διαφορετικές απαιτήσεις.

Η μεσοπρόθεσμη απαίτηση ήταν ότι χρειάζονταν ένα Custom ERP System για να αντικαταστήσει την υπάρχουσα παλαιά τεχνολογική υποδομή, η οποία από καιρό ήταν ανεπαρκής για την αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Λύση

Το προσαρμοσμένο εργαλείο B2B παρείχε ακρίβεια δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που εξασφάλισαν ότι δεν υπήρχαν περισσότερες διενέξεις πληροφοριών. Έτσι ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου συστήματος ERP σε cloud infrastructure για την αντικατάσταση του παλαιού συστήματος πληροφορικής. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος της εταιρείας έδωσε σημαντικές βελτιώσεις στις επιχειρηματικές διαδικασίες, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος και ενισχύοντας την ασφάλεια.

Επιπλέον, το νέο σύστημα ERP διασυνδέθηκε Online με τον ηλεκτρονικό κατάλογο και την περιοχή παραγγελιών των συνεργατών. Επίσης για την επίτευξη απομακρυσμένων εκτυπώσεων, υλοποιήθηκε γεφύρωση του Cloud με τοπικά εργαλεία εκτύπωσης και παραγγελιοληψίας.

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών. Ήταν ευέλικτο για να καλύψει το ευρύ φάσμα δεξιοτήτων των τελικών χρηστών και τις συγκεκριμένες λειτουργίες που χρειάζονταν για να είναι πλήρως ικανοί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οφέλη

Το σύνολο των συνεργατών αναφέρει πώς το εργαλείο B2B έκανε μεγάλη πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν πλέον με την εταιρεία στα πλαίσια των παραγγελιών τους. Το εργαλείο B2B βελτίωσε ριζικά τη ροή των διαδικασιών τους και αύξησε σημαντικά τη συνεργασία των τεχνικών - συνεργατών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων. Εξίσου σημαντικοί είναι και οι χρόνοι που εξοικονομούνται στην όλη διαδικασία αλλά και η αυξημένη ποιότητα επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Χρονοδιάγραμμα

Image

Είπαν για εμάς

Η αντικατάσταση του προηγούμενου συστήματος πληροφορικής και η μετάβαση σε μια Cloud λύση, ήταν ένα τεράστιο Project για την εταιρεία μας. 

Η ομάδα του Element εκσυγχρόνισε τον τρόπο εργασίας μας και εισήγαγε μεγάλες καινοτομίες. 

Είναι πραγματικά επαγγελματίες!

Έχετε κάποιο Project;