08 Ιανουαρίου 2020
Intranet Πλατφόρμα πλήρους εμπορικής διαχείρισης, συνδρομολόγιο με περιοδικές χρεώσεις πελατών, διαχείρισης αποθήκης με δυνατότητα τήρησης κωδικολογίου και κοστολόγηση ωρών εργασίας τεχνικών στα έργα της εταιρείας.
Intranet Πλατφόρμα πλήρους εμπορικής διαχείρισης, συνδρομολόγιο με περιοδικές χρεώσεις πελατών, διαχείρισης αποθήκης με δυνατότητα τήρησης κωδικολογίου και κοστολόγηση ωρών εργασίας τεχνικών στα έργα της εταιρείας.
Συνδρομολόγιο, CRM, Εμπορική Διαχείριση , Κωδικολόγιο Ειδών, Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων

Intranet Πλατφόρμα πλήρους εμπορικής διαχείρισης, συνδρομολόγιο με περιοδικές χρεώσεις πελατών, διαχείρισης αποθήκης με δυνατότητα τήρησης κωδικολογίου και κοστολόγηση ωρών εργασίας τεχνικών στα έργα της εταιρείας.

Κατηγορία

Cloud Application

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Desktop & Mobile Compatible

Ειδικά

Αυτοματισμοί χρεώσεων και κοστολόγησης

Υλοποίηση

Υλοποιήθηκε ένα προσαρμοσμένο εργαλείο B2B που παρείχε αποτελεσματική επικοινωνία με τους συνεργάτες Αυτό βελτίωσε σημαντικά την αποτελεσματικότητα και τις διαδικασίες εργασίας με τους συνεργάτες, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αύξηση του αριθμού των πελατών.

Εγκαταστάθηκε επίσης ένα προσαρμοσμένο εργαλείο CRM που επέτρεψε έναν καλύτερο τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες, επιβράβευση της αξιοπιστίας και βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών προς αυτούς. Συνολικά, συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων.

Αυτές οι λύσεις συνέβαλαν στη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας από ηγέτης της περιφερειακής αγοράς σε εθνικό ηγέτη της αγοράς παροχών ασφαλείας.

Προκλήσεις

Η βασική πρόκληση που εντοπίστηκε ήταν ότι η υποδομή ολόκληρης της εταιρείας απαιτεί να λειτουργεί συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο για 365 ημέρες το χρόνο χωρίς αποτυχίες. Αυτό δημιούργησε ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στη φάση ανάλυσης και ανάπτυξης του έργου, ειδικά όταν απαιτείται να εκτελεστεί μεταφορά δεδομένων και δοκιμές υψηλού επιπέδου.

Λύση

Η λύση για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει συμβιβασμός σε όλα τα στάδια της φάσης ανάλυσης και ανάπτυξης, ήταν να δημιουργηθεί ένα εικονικό σύστημα για να εξομοιωθούν τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά τους που απαιτούσαν μετεγκατάσταση δεδομένων και δοκιμή υψηλότερου επιπέδου. Αυτή η εγκατάσταση του εικονικού συστήματος ήταν απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το εργαλείο Cloud B2B διαθέτει δυνατότητες πλήρους ενοποίησης με το υπάρχον εξειδικευμένο λογισμικό της εταιρείας.

Αυτό επέτρεψε στην ανάπτυξη λογισμικού τόσο του εργαλείου B2B όσο και του εργαλείου B2C να είναι προϊόν υψηλής απόδοσης χωρίς να διαταραχθεί η εταιρεία κατά τη φάση ανάπτυξης και υλοποίησης.

Οφέλη

Το εργαλείο B2B βελτίωσε ριζικά όχι μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ της εταιρείας και των συνεργατών / μεταπωλητών τους, αλλά και τη συνολική ροή εργασίας τους παρέχοντας σημαντικές αποδόσεις και μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το εργαλείο B2C επέτρεψε στην εταιρεία να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη, παρέχοντας επομένως γνώση για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κινήτρων και την ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών.

Χρονοδιάγραμμα

Image

Είπαν για εμάς

Μετά από μια μακρόχρονη έρευνα για την καλύτερη αλλά και οικονομικότερη λύση που θα καλύψει τις απαιτήσεις μας, το Element πρόσφερε την τέλεια προσαρμοστικότητα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Έχει βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και συνέβαλε στην ανάπτυξη και αναγνωρισιμότητα της εταιρείας

Έχετε κάποιο Project;